Garantieregeling bij ABN AMRO Clearing Bank N.V.

ABN AMRO Clearing Bank N.V. (AACB) heeft een bankvergunning van De Nederlandsche Bank. Op grond van de Wet op het financieel toezicht (Wft) kunt u aanspraak maken op het depositogarantiestelsel. Deze garantieregeling zorgt ervoor dat uw tegoeden bij AACB tot een maximum bedrag worden vergoed als AACB niet aan haar financiële verplichtingen kan voldoen.
 
U komt in aanmerking voor vergoeding via het depositogarantiestelsel als: 
  • uw bank deelneemt aan het depositogarantiestelsel; en
  • het product onder het depositogarantiestelsel valt; en
  • u een rekeninghouder bent die in aanmerking komt voor een vergoeding via het depositogarantiestelsel. 
Alle informatie over de garantieregelingen 
  • Lees de belangrijkste informatie over het depositogarantiestelsel in het Informatieblad​ (PDF 62 KB). Hierop staan ook de uitzonderingen op het depositogarantiestelsel. Dit informatieblad of een verwijzing naar het informatieblad ontvangt u jaarlijks van de bank en vindt u bij uw rekeningafschriften als deze door de bank worden verstrekt.
  • Bekijk de webpagina van De Nederlandsche Bank over het depositogarantiestelsel.